پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

سامانه پیامکی انبوه - پلن برنزی
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 166.2 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 175 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 210 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 210 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 210 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 210 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 280 ریال
 • ✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 300 عدد
 • تحویل: آنی پس از پرداخت
سامانه پیامکی انبوه - پلن نقره ای
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 156.2 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 165 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 200 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 200 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 200 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 200 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 270 ریال
 • ✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 800 عدد
 • تحویل: آنی پس از پرداخت
سامانه پیامکی انبوه - پلن طلایی
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 146.2 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 155 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 190 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 190 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 190 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 190 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 260 ریال
 • ✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 1200 عدد
 • تحویل: آنی پس از پرداخت
سامانه پیامکی انبوه - پلن پلاتینیوم
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 136.2 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 145 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 180 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 180 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 180 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 180 ریال
 • ✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 250 ریال
 • ✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 2000 عدد
 • تحویل: آنی پس از پرداخت