پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

سامانه پیامکی انبوه - پلن برنزی
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 703ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 555 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 703 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 703 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 703 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 703 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 703 ریال
✅ تعرفه پیامک صوتی: 1332 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 300 عدد
تحویل: آنی پس از پرداخت

مقایسه پلن های پیامک

سامانه پیامکی انبوه - پلن نقره ای
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 545 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 693 ریال
✅ تعرفه پیامک صوتی: 1322 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 300 عدد
تحویل: آنی پس از پرداخت

مقایسه پلن های پیامک

سامانه پیامکی انبوه - پلن طلایی
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 535 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 683 ریال
✅ تعرفه پیامک صوتی: 1312 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 300 عدد
تحویل: آنی پس از پرداخت

مقایسه پلن های پیامک

سامانه پیامکی انبوه - پلن پلاتینیوم
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005: 525 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 1000 - 2000 - 3000: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 9000: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS بی تی اس: 673 ریال
✅ تعرفه پیامک صوتی: 1302 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000): 300 عدد
تحویل: آنی پس از پرداخت

مقایسه پلن های پیامک

logo-samandehi