سرور مجازی اینترپرایز آلمان

سرور مجازی اینترپرایز آلمان - شماره 1
 • رم: 2 گیگابایت
 • سی پی یو: 3 هسته (1.5 گیگاهرتز)
 • هارد: 100 گیگابایت Sata
 • ترافیک: نامحدود! ماهیانه
 • پورت: 1 گیگابیت سرور
 • دیتاسنتر: هتزنر آلمان
سرور مجازی اینترپرایز آلمان - شماره 2
 • رم: 3 گیگابایت
 • سی پی یو: 3 هسته (1.5 گیگاهرتز)
 • هارد: 100 گیگابایت Sata
 • ترافیک: نامحدود! ماهیانه
 • پورت: 1 گیگابیت سرور
 • دیتاسنتر: هتزنر آلمان
سرور مجازی اینترپرایز آلمان - شماره 3
 • رم: 2 گیگابایت
 • سی پی یو: 1 هسته
 • هارد: 500 گیگابایت Sata
 • ترافیک: نامحدود! ماهیانه
 • پورت: 1 گیگابیت سرور
 • دیتاسنتر: هتزنر آلمان
سرور مجازی اینترپرایز آلمان - شماره 4
 • رم: 3 گیگابایت
 • سی پی یو: 2 هسته
 • هارد: 500 گیگابایت Sata
 • ترافیک: نامحدود! ماهیانه
 • پورت: 1 گیگابیت سرور
 • دیتاسنتر: هتزنر آلمان
سرور مجازی اینترپرایز آلمان - شماره 5
 • رم: 4 گیگابایت
 • سی پی یو: 3 هسته
 • هارد: 1000 گیگابایت Sata
 • ترافیک: نامحدود! ماهیانه
 • پورت: 1 گیگابیت سرور
 • دیتاسنتر: هتزنر آلمان