پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 100 مگابایت - cPanel
✅ فضا: 100 مگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 250 مگابایت - cPanel
✅ فضا: 250 مگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 500 مگابایت - cPanel
✅ فضا: 500 مگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 1 گیگابایت - cPanel
✅ فضا: 1 گیگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 2 گیگابایت - cPanel
✅ فضا: 2 گیگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان - 3 گیگابایت - cPanel
✅ فضا: 3 گیگابایت
✅ پهنای باند: نامحدود
✅ هارد: SSD پرسرعت
✅ کنترل پنل: سی پنل cPanel حرفه ای
✅ سیستم عامل: CloudLinux حرفه ای
✅ وب سرور: LiteSpeed پرسرعت
✅ بک آپ گیری: منظم بصورت هفتگی
✅ دیتاسنتر: هتزنر آلمانجدول کامل امکانات میزبانی وب حرفه آلمان

logo-samandehi