ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

فروش
.ir
450,000 ريال
.com
7,800,000 ريال
.shop
22,000,000 ريال
.online
23,470,000 ريال
.top
3,950,000 ريال
.site
23,470,000 ريال
دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.agency
17,000,000 ريال
1 سال
17,000,000 ريال
1 سال
17,000,000 ريال
1 سال
.app داغ
11,470,000 ريال
1 سال
11,470,000 ريال
1 سال
11,470,000 ريال
1 سال
.art جدید
11,470,000 ريال
1 سال
11,470,000 ريال
1 سال
11,470,000 ريال
1 سال
.biz
14,240,000 ريال
1 سال
14,240,000 ريال
1 سال
14,240,000 ريال
1 سال
.blog
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
.business جدید
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.cafe داغ
26,230,000 ريال
1 سال
26,230,000 ريال
1 سال
26,230,000 ريال
1 سال
.center
16,000,000 ريال
1 سال
16,000,000 ريال
1 سال
16,000,000 ريال
1 سال
.click جدید
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.clinic جدید
40,000,000 ريال
1 سال
40,000,000 ريال
1 سال
40,000,000 ريال
1 سال
.cloud داغ
14,240,000 ريال
1 سال
14,240,000 ريال
1 سال
14,240,000 ريال
1 سال
.co
22,380,000 ريال
1 سال
22,380,000 ريال
1 سال
22,380,000 ريال
1 سال
.coach داغ
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
.codes جدید
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
.coffee جدید
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.com
7,800,000 ريال
1 سال
9,250,000 ريال
1 سال
9,250,000 ريال
1 سال
.company
5,500,000 ريال
1 سال
9,620,000 ريال
1 سال
9,620,000 ريال
1 سال
.design داغ
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
.dev داغ
9,620,000 ريال
1 سال
9,620,000 ريال
1 سال
9,620,000 ريال
1 سال
.digital
25,310,000 ريال
1 سال
25,310,000 ريال
1 سال
25,310,000 ريال
1 سال
.download داغ
4,990,000 ريال
1 سال
5,910,000 ريال
1 سال
4,990,000 ريال
1 سال
.fashion جدید
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
.games جدید
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
.gift جدید
12,700,000 ريال
1 سال
12,700,000 ريال
1 سال
12,700,000 ريال
1 سال
.gold
69,600,000 ريال
1 سال
69,600,000 ريال
1 سال
69,600,000 ريال
1 سال
.group
13,320,000 ريال
1 سال
13,320,000 ريال
1 سال
13,320,000 ريال
1 سال
.info
16,550,000 ريال
1 سال
16,550,000 ريال
1 سال
16,550,000 ريال
1 سال
.lawyer
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
.link
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.live جدید
19,770,000 ريال
1 سال
19,770,000 ريال
1 سال
19,770,000 ريال
1 سال
.me
8,610,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
.mobi
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
.name
18,690,000 ريال
1 سال
18,690,000 ريال
1 سال
18,690,000 ريال
1 سال
.net
11,160,000 ريال
1 سال
11,320,000 ريال
1 سال
11,160,000 ريال
1 سال
.online
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.org
15,160,000 ريال
1 سال
15,160,000 ريال
1 سال
15,160,000 ريال
1 سال
.pet جدید
14,200,000 ريال
1 سال
14,200,000 ريال
1 سال
14,200,000 ريال
1 سال
.photo جدید
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
18,850,000 ريال
1 سال
.photography داغ
21,620,000 ريال
1 سال
21,620,000 ريال
1 سال
21,620,000 ريال
1 سال
.pizza جدید
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
39,150,000 ريال
1 سال
.plus
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.rent جدید
41,920,000 ريال
1 سال
41,920,000 ريال
1 سال
41,920,000 ريال
1 سال
.school جدید
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.shop
22,000,000 ريال
1 سال
22,540,000 ريال
1 سال
22,540,000 ريال
1 سال
.site
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.social داغ
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.software داغ
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
23,470,000 ريال
1 سال
.store جدید
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
.tech داغ
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
37,310,000 ريال
1 سال
.top
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.tours داغ
38,230,000 ريال
1 سال
38,230,000 ريال
1 سال
38,230,000 ريال
1 سال
.ir فروش
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.co.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.id.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.net.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.org.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.ac.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.sch.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.gov.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.lighting
16,100,000 ريال
1 سال
16,100,000 ريال
1 سال
16,100,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند

logo-samandehi