ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

جستجو...

دامنه باید با یک حرف و یا عدد شروع شود طول نام دامنه بین و

:domain موجود نیست

تبریک! موجود است!

تماس با ما
دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی شناسایی شده است. به منظور ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه مورد نظر خود را برای ثبت نام انتخاب کنید.

فروش
.ir
450,000 ريال
.com
6,850,000 ريال
.shop
20,000,000 ريال
.online
20,900,000 ريال
.top
3,200,000 ريال
.site
16,750,000 ريال
دامنه پیشنهادی
ایجاد پیشنهادات برای شما
داغ جدید فروش

دامین های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشند . موجود بودن دامنه پس از اضافه کردن به سبد خرید به صورت همزمان بررسی می شود .

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.agency
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
.app داغ
10,110,000 ريال
1 سال
10,110,000 ريال
1 سال
10,110,000 ريال
1 سال
.art جدید
10,865,000 ريال
1 سال
10,865,000 ريال
1 سال
10,865,000 ريال
1 سال
.biz
10,840,000 ريال
1 سال
10,840,000 ريال
1 سال
10,840,000 ريال
1 سال
.blog
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.business جدید
6,790,000 ريال
1 سال
6,790,000 ريال
1 سال
6,790,000 ريال
1 سال
.cafe داغ
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
.center
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
.click جدید
5,960,000 ريال
1 سال
5,960,000 ريال
1 سال
5,960,000 ريال
1 سال
.clinic جدید
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
.cloud داغ
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
.co
17,440,000 ريال
1 سال
17,440,000 ريال
1 سال
17,440,000 ريال
1 سال
.coach داغ
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
.codes جدید
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
.coffee جدید
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
.com
6,850,000 ريال
1 سال
7,100,000 ريال
1 سال
7,100,000 ريال
1 سال
.company
6,790,000 ريال
1 سال
6,790,000 ريال
1 سال
6,790,000 ريال
1 سال
.design داغ
29,200,000 ريال
1 سال
29,200,000 ريال
1 سال
29,200,000 ريال
1 سال
.dev داغ
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
.digital
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
.download داغ
4,290,000 ريال
1 سال
4,290,000 ريال
1 سال
4,290,000 ريال
1 سال
.fashion جدید
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.games جدید
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
.gift جدید
11,210,000 ريال
1 سال
11,210,000 ريال
1 سال
11,210,000 ريال
1 سال
.gold
50,000,000 ريال
1 سال
50,000,000 ريال
1 سال
50,000,000 ريال
1 سال
.group
10,110,000 ريال
1 سال
10,110,000 ريال
1 سال
10,110,000 ريال
1 سال
.info
12,820,000 ريال
1 سال
12,820,000 ريال
1 سال
12,820,000 ريال
1 سال
.lawyer
33,340,000 ريال
1 سال
33,340,000 ريال
1 سال
33,340,000 ريال
1 سال
.link
5,960,000 ريال
1 سال
5,960,000 ريال
1 سال
5,960,000 ريال
1 سال
.live جدید
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.me
10,960,000 ريال
1 سال
10,960,000 ريال
1 سال
10,960,000 ريال
1 سال
.mobi
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.name
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
14,700,000 ريال
1 سال
.net
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
.online
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
20,900,000 ريال
1 سال
.org
8,020,000 ريال
1 سال
8,020,000 ريال
1 سال
8,020,000 ريال
1 سال
.pet جدید
11,770,000 ريال
1 سال
11,770,000 ريال
1 سال
11,770,000 ريال
1 سال
.photo جدید
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.photography داغ
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
14,260,000 ريال
1 سال
.pizza جدید
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
.plus
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
.rent جدید
37,500,000 ريال
1 سال
37,500,000 ريال
1 سال
37,500,000 ريال
1 سال
.school جدید
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
.shop
20,000,000 ريال
1 سال
20,000,000 ريال
1 سال
20,000,000 ريال
1 سال
.site
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
16,750,000 ريال
1 سال
.social داغ
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
.software داغ
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
19,240,000 ريال
1 سال
.store جدید
33,340,000 ريال
1 سال
33,340,000 ريال
1 سال
33,340,000 ريال
1 سال
.tech داغ
29,200,000 ريال
1 سال
29,200,000 ريال
1 سال
29,200,000 ريال
1 سال
.top
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.tours داغ
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
31,680,000 ريال
1 سال
.ir فروش
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.co.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.id.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.net.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.org.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.ac.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.sch.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.gov.ir
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.lighting
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند

logo-samandehi