پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سرور مجازی ایران برج میلاد - شماره 1

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود! ماهیانه
پورت 10 گیگابیت سرور
دیتاسنتر برج میلاد تهران

سرور مجازی ایران برج میلاد - شماره 2

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود! ماهیانه
پورت 10 گیگابیت سرور
دیتاسنتر برج میلاد تهران

سرور مجازی ایران برج میلاد - شماره 3

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود! ماهیانه
پورت 10 گیگابیت سرور
دیتاسنتر برج میلاد تهران

سرور مجازی ایران برج میلاد - شماره 4

رم 5 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
هارد 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود! ماهیانه
پورت 10 گیگابیت سرور
دیتاسنتر برج میلاد تهران

سرور مجازی ایران برج میلاد - شماره 5

رم 6 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
هارد 70 گیگابایت
ترافیک نامحدود! ماهیانه
پورت 10 گیگابیت سرور
دیتاسنتر برج میلاد تهران