پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

سامانه پیامکی انبوه - پلن برنزی

✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 162.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 175 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 210 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 210 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 192.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 210 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 300 عدد
امکانات عمومی
✅ ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
✅ گزارشات ارسال و دریافت
✅ تخمین هزینه ارسال
✅ بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده
❌ ارسال پیامک بین المللی
امکانات بازاریابی مشتریان
✅ ارسال منطقه ای و کشوری
✅ ارسال ارسال براساس محله
✅ ارسال براساس رده سنی و جنسیت
✅ ارسال براساس دکل bts
❌ ارسال از روی نقشه
❌ ارسال مشاغل
❌ ارسال مشاغل به تفکیک استان
❌ ایرانسل منطقه ای
❌ ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
❌ ارسال با کلمات طولانی
❌ ارسال نظیر به نظیر
❌ ارسال کدپستی ایرانسل
❌ ارسال کدپستی همراه اول
❌ ارسال کلمات کلیدی
امکانات تعامل با مشتریان
✅ اقساط زمان بندی شده
✅ ارسال از بانک اختصاصی
❌ منشی عضویت
❌ نظرسنجی
❌ برگزاری مسابقات
❌ تبریکات و رویدادها (اخطاریه)
❌ نوبت دهی
❌ صندوق انتقادات و پیشنهادات
❌ پاسخگوی خودکار
❌ هدایا
❌ کدخوان
❌ تبریکات
تلفن ثابت ابری
امکانات نگهداری مشتریان
✅ دفترچه تلفن
✅ گروه بندی دفترچه تلفن
✅ ارسال پیامک به دفترچه تلفن
❌ ورودی شماره از فایل
❌ ورودی از دفترچه تلفن
❌ پیامک مناسبت و یادآوری
پیامک صوتی
❌ ارسال پیام صوتی
❌ بارگذاری فایل صوتی اختصاصی
وب سرویس و API
❌ دسترسی کامل به وب سرویس
❌ نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی
❌ مستندات وب سرویس
❌ افزونه های پیامکی
❌ وب سرویس REST
❌ ارسال براساس پترن
پشتیبانی و تنظیمات
✅ پشتیبانی آنلاین
✅ شارژ آنلاین اعتبار
✅ گزارشات مالی
❌ کنترل پنل از موبایل
❌ ارسال ایمیل
❌ انتقال دهنده (دایورت)
❌ تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار
❌ ارزش افزوده (VAS)
❌ منشی پیامهای دریافتی
❌ خدمات هوشمند
❌ آهنگ پیشواز
خطوط عمومی و اختصاصی
✅ خطوط رند عمومی
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی)
❌ خرید آنلاین خطا اختصاصی دلخواه
❌ خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی)
❌ خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی)

سامانه پیامکی انبوه - پلن نقره ای

✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 152.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 165 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 200 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 200 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 182.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 200 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 800 عدد
امکانات عمومی
✅ ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
✅ گزارشات ارسال و دریافت
✅ تخمین هزینه ارسال
✅ بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده
❌ ارسال پیامک بین المللی
امکانات بازاریابی مشتریان
✅ ارسال منطقه ای و کشوری
✅ ارسال ارسال براساس محله
✅ ارسال براساس رده سنی و جنسیت
✅ ارسال براساس دکل bts
✅ ارسال از روی نقشه
✅ ارسال مشاغل
✅ ارسال مشاغل به تفکیک استان
✅ ایرانسل منطقه ای
✅ ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
✅ ارسال با کلمات طولانی
❌ ارسال نظیر به نظیر
❌ ارسال کدپستی ایرانسل
❌ ارسال کدپستی همراه اول
❌ ارسال کلمات کلیدی
امکانات تعامل با مشتریان
✅ اقساط زمان بندی شده
✅ ارسال از بانک اختصاصی
✅ منشی عضویت
✅ نظرسنجی
تلفن ثابت ابری
❌ برگزاری مسابقات
❌ تبریکات و رویدادها (اخطاریه)
❌ نوبت دهی
❌ صندوق انتقادات و پیشنهادات
❌ پاسخگوی خودکار
❌ هدایا
❌ کدخوان
❌ تبریکات
امکانات نگهداری مشتریان
✅ دفترچه تلفن
✅ گروه بندی دفترچه تلفن
✅ ارسال پیامک به دفترچه تلفن
✅ ورودی شماره از فایل
✅ ورودی از دفترچه تلفن
❌ پیامک مناسبت و یادآوری
پیامک صوتی
✅ ارسال پیام صوتی
✅ بارگذاری فایل صوتی اختصاصی
وب سرویس و API
✅ دسترسی کامل به وب سرویس
✅ نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی
✅ مستندات وب سرویس
✅ افزونه های پیامکی
✅ وب سرویس REST
✅ ارسال براساس پترن
پشتیبانی و تنظیمات
✅ پشتیبانی آنلاین
✅ شارژ آنلاین اعتبار
✅ گزارشات مالی
✅ کنترل پنل از موبایل
❌ ارسال ایمیل
❌ انتقال دهنده (دایورت)
❌ تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار
❌ ارزش افزوده (VAS)
❌ منشی پیامهای دریافتی
❌ خدمات هوشمند
❌ آهنگ پیشواز
خطوط عمومی و اختصاصی
✅ خطوط رند عمومی
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی)
✅ خرید آنلاین خطا اختصاصی دلخواه
❌ خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی)
❌ خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی)

سامانه پیامکی انبوه - پلن طلایی

✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 142.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 165 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 190 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 190 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 172.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 190 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 1200 عدد
امکانات عمومی
✅ ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
✅ گزارشات ارسال و دریافت
✅ تخمین هزینه ارسال
✅ بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده
❌ارسال پیامک بین المللی
امکانات بازاریابی مشتریان
✅ ارسال منطقه ای و کشوری
✅ ارسال ارسال براساس محله
✅ ارسال براساس رده سنی و جنسیت
✅ ارسال براساس دکل bts
✅ ارسال از روی نقشه
✅ ارسال مشاغل
✅ ارسال مشاغل به تفکیک استان
✅ ایرانسل منطقه ای
✅ ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
✅ ارسال با کلمات طولانی
✅ ارسال نظیر به نظیر
✅ ارسال کدپستی ایرانسل
✅ ارسال کدپستی همراه اول
✅ ارسال کلمات کلیدی
امکانات تعامل با مشتریان
✅ اقساط زمان بندی شده
✅ ارسال از بانک اختصاصی
✅ منشی عضویت
✅ نظرسنجی
✅ برگزاری مسابقات
✅ تبریکات و رویدادها (اخطاریه)
✅ نوبت دهی
✅ صندوق انتقادات و پیشنهادات
✅ هدایا
✅ کدخوان
✅ تبریکات
تلفن ثابت ابری
❌پاسخگوی خودکار
امکانات نگهداری مشتریان
✅ دفترچه تلفن
✅ گروه بندی دفترچه تلفن
✅ ارسال پیامک به دفترچه تلفن
✅ ورودی شماره از فایل
✅ ورودی از دفترچه تلفن
✅ پیامک مناسبت و یادآوری
پیامک صوتی
✅ ارسال پیام صوتی
✅ بارگذاری فایل صوتی اختصاصی
وب سرویس و API
✅ دسترسی کامل به وب سرویس
✅ نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی
✅ مستندات وب سرویس
✅ افزونه های پیامکی
✅ وب سرویس REST
✅ ارسال براساس پترن
پشتیبانی و تنظیمات
✅ پشتیبانی آنلاین
✅ شارژ آنلاین اعتبار
✅ گزارشات مالی
✅ کنترل پنل از موبایل
✅ خدمات هوشمند
✅ آهنگ پیشواز
❌ارسال ایمیل
❌انتقال دهنده (دایورت)
❌تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار
❌ارزش افزوده (VAS)
❌منشی پیامهای دریافتی
خطوط عمومی و اختصاصی
✅ خطوط رند عمومی
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی)
✅ خرید آنلاین خطا اختصاصی دلخواه
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی)
❌خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی)

سامانه پیامکی انبوه - پلن پلاتینیوم

✅ تعرفه پیامک اپراتور 50001-50009 ---- 132.2 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50002-50005 ---- 155 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور 50004 ---- 180 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور ---- 180 ریال
✅ تعرفه پیامک اپراتور خط ثابت ---- 162.5 ریال
✅ تعرفه پیامک BTS ---- 180 ریال
✅ پیامک هدیه (برابر پیامک اپراتور 5000) ---- 2000 عدد
امکانات عمومی
✅ ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
✅ گزارشات ارسال و دریافت
✅ تخمین هزینه ارسال
✅ بازگشت اعتبار پیامک های ارسال نشده
✅ ارسال پیامک بین المللی
امکانات بازاریابی مشتریان
✅ ارسال منطقه ای و کشوری
✅ ارسال ارسال براساس محله
✅ ارسال براساس رده سنی و جنسیت
✅ ارسال براساس دکل bts
✅ ارسال از روی نقشه
✅ ارسال مشاغل
✅ ارسال مشاغل به تفکیک استان
✅ ایرانسل منطقه ای
✅ ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
✅ ارسال با کلمات طولانی
✅ ارسال نظیر به نظیر
✅ ارسال کدپستی ایرانسل
✅ ارسال کدپستی همراه اول
✅ ارسال کلمات کلیدی
امکانات تعامل با مشتریان
✅ اقساط زمان بندی شده
✅ ارسال از بانک اختصاصی
✅ منشی عضویت
✅ نظرسنجی
✅ برگزاری مسابقات
✅ تبریکات و رویدادها (اخطاریه)
✅ نوبت دهی
✅ صندوق انتقادات و پیشنهادات
✅ پاسخگوی خودکار
✅ هدایا
✅ کدخوان
✅ تبریکات
تلفن ثابت ابری
امکانات نگهداری مشتریان
✅ دفترچه تلفن
✅ گروه بندی دفترچه تلفن
✅ ارسال پیامک به دفترچه تلفن
✅ ورودی شماره از فایل
✅ ورودی از دفترچه تلفن
✅ پیامک مناسبت و یادآوری
پیامک صوتی
✅ ارسال پیام صوتی
✅ بارگذاری فایل صوتی اختصاصی
وب سرویس و API
✅ دسترسی کامل به وب سرویس
✅ نمونه کدهای زبان های برنامه نویسی
✅ مستندات وب سرویس
✅ افزونه های پیامکی
✅ وب سرویس REST
✅ ارسال براساس پترن
پشتیبانی و تنظیمات
✅ پشتیبانی آنلاین
✅ شارژ آنلاین اعتبار
✅ گزارشات مالی
✅ کنترل پنل از موبایل
✅ ارسال ایمیل
✅ انتقال دهنده (دایورت)
✅ تعریف واحد های سازمانی و مدیریتی مبتنی بر همکار
✅ ارزش افزوده (VAS)
✅ منشی پیامهای دریافتی
✅ خدمات هوشمند
✅ آهنگ پیشواز
خطوط عمومی و اختصاصی
✅ خطوط رند عمومی
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی)
✅ خرید آنلاین خطا اختصاصی دلخواه
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی)
✅ خط اختصاصی هدیه 5000 (13 رقمی)