پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سرور کلاس مجازی آنلاین با پورت 10 گیگابیت

سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 1 0 در دسترس
رم: 12 گیگابایت
سیپییو: 8 هسته
هارد: 50 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 1 پلاس 0 در دسترس
رم: 12 گیگابایت
سیپییو: 8 هسته
هارد: 250 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
+ با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 2 0 در دسترس
رم: 16 گیگابایت
سیپییو: 10 هسته
هارد: 50 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 2 پلاس 0 در دسترس
رم: 16 گیگابایت
سیپییو: 10 هسته
هارد: 250 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
+ با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 3 0 در دسترس
رم: 16 گیگابایت
سیپییو: 12 هسته
هارد: 80 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 3 پلاس 0 در دسترس
رم: 16 گیگابایت
سیپییو: 12 هسته
هارد: 300 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
+ با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 4 0 در دسترس
رم: 18 گیگابایت
سیپییو: 14 هسته
هارد: 80 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 4 پلاس 0 در دسترس
رم: 18 گیگابایت
سیپییو: 14 هسته
هارد: 300 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
+ با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 5 0 در دسترس
رم: 24 گیگابایت
سیپییو: 16 هسته
هارد: 150 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 5 پلاس 0 در دسترس
رم: 24 گیگابایت
سیپییو: 16 هسته
هارد: 400 گیگابایت SSD
ترافیک: نامحدود! ماهیانه
پورت: 10 گیگابیت سرور (تضمین شده)
دیتاسنتر: برج میلاد تهران
امکانات: قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
+ با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
logo-samandehi