پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سرور کلاس مجازی آنلاین با پورت 10 گیگابیت

سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 1 0 در دسترس
 • 12 گیگابایت رم
 • 8 هسته سیپییو
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  امکانات
شروع از
6,300,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 1 پلاس 0 در دسترس
 • 12 گیگابایت رم
 • 8 هسته سیپییو
 • 250 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  + با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
  امکانات
شروع از
13,000,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 2 0 در دسترس
 • 16 گیگابایت رم
 • 10 هسته سیپییو
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  امکانات
شروع از
7,600,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 2 پلاس 0 در دسترس
 • 16 گیگابایت رم
 • 10 هسته سیپییو
 • 250 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  + با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
  امکانات
شروع از
14,200,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 3 0 در دسترس
 • 16 گیگابایت رم
 • 12 هسته سیپییو
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  امکانات
شروع از
9,100,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 3 پلاس 0 در دسترس
 • 16 گیگابایت رم
 • 12 هسته سیپییو
 • 300 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  + با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
  امکانات
شروع از
16,500,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 4 0 در دسترس
 • 18 گیگابایت رم
 • 14 هسته سیپییو
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  امکانات
شروع از
10,000,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 4 پلاس 0 در دسترس
 • 18 گیگابایت رم
 • 14 هسته سیپییو
 • 300 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  + با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
  امکانات
شروع از
17,500,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 5 0 در دسترس
 • 24 گیگابایت رم
 • 16 هسته سیپییو
 • 150 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  امکانات
شروع از
14,500,000 ريال
ماهانه
سرور مخصوص کلاس مجازی - پورت 10 گیگابیت - شماره 5 پلاس 0 در دسترس
 • 24 گیگابایت رم
 • 16 هسته سیپییو
 • 400 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود! ماهیانه ترافیک
 • 10 گیگابیت سرور (تضمین شده) پورت
 • برج میلاد تهران دیتاسنتر
 • قابلیت نصب نرم افزار BigBlueButton و... جهت اجرای کلاس آنلاین
  + با فضای ذخیره سازی بیشتر برای نگهداری کلاس های ضبط شده
  امکانات
شروع از
23,000,000 ريال
ماهانه
logo-samandehi